30-njy martda Aşgabatda we welaýatlarda garaşylýan howa maglumaty

30-njy martda Aşgabatda we welaýatlarda garaşylýan howa maglumaty

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 30-njy martda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +6°, gündizine +18... +20° maýyl bolar. Howanyň basyşy 739 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +22... +27°, kenarýaka etraplarynda +13... +18° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 758 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Awazada: howa +15... +17°, basyşy 767 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Balkanabat şäherinde: howa +23... +25°, basyşy 766 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +16... +21°.
Änew şäherinde: howa +19... +21°, basyşy 749 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Tejen şäherinde: howa +20... +18°, basyşy 7654mm, çyglylygy 20 — 40%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 752 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Baýramaly şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 751 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +14... +19°.
Türkmenabat şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 755 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Kerki şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 750 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 764 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Köneürgenç şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 765 mm, çyglylygy 15 — 35%.