Nikkei: Apple iPhone SE we AirPods önümçiligini azaldar

Nikkei: Apple iPhone SE we AirPods önümçiligini azaldar

Apple amerikan korporasiýasy Ukrainadaky ýagdaý we ýörite harby hereketi sebäpli RF-e garşy çäklendirmeleriň girizilmegi bilen baglylykda iPhone SE smartfonlarynyň we AirPods gulaklyklarynyň önümçilik göwrümi baradaky çaklamasyny peseltdi. Bu barada Ýaponiýanyň “Nikkei” gazeti habar berýär diýip, TASS belleýär.  

Neşiriň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, iPhone SE önümçiligini başdaky meýilnama bilen deňeşdirilende takmynan, 20% (2-3 mln) azaltmak meýilleşdirilýär. AirPods-yň önümçiliginiň şu ýyl 10 mln birlik azalmagyna garaşylýar. 

Bellenilişi ýaly, sanksiýalar üpjünçilik zynjyryna zyýan ýetirip, elektronika bolan islege ýaramaz täsir etdiler. Mundan başga-da, bazarda ýarym geçirijileriň ýetmezçiligi bar, onuň ýaramazlaşmagy hem ähtimal. Önümçiligi peseltmegiň ýene bir şerti ammarlarda toplanan taýýar önümleriň ätiýaçlyklaryny azaltmak islegi boldy.