Türkmen parlamentarileri Gazagystanda gulluk iş saparynda bolar

Türkmen parlamentarileri Gazagystanda gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň degişli wekiliýet agzalary 28-29-njy martda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherine gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Buýruga 25-nji martda geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Milli Geňeşiň wekiliýet agzalary Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň dabaraly mejlisine gatnaşarlar.