Döwletjan Ýagşymyradow Bellator 277-de Toni Jonsa garşy güýç synanyşar

Döwletjan Ýagşymyradow Bellator 277-de Toni Jonsa garşy güýç synanyşar

Türkmenistanly  Döwletjan Ýagşymyradow 15-nji  aprelde indiki göreşinde Bellator 277-de ýarymagyrlyk agramynda Toni Jonson bilen güýç synanyşar, bu barada Sports Illustrated çarşenbe güni habar berdi.

Ýarymagyrlyk agramda «Berkut» Absolýut çempionatyň çempionynyň titulyny, şeýle-de, ýarymagyrlyk agramda «Ahmat» Absolýut çempionatyň guşagyny gazanan 32 ýaşly Döwletjan Ýagşymyradow yzly-yzyna sezewar bolan iki ýeňlişiniň yzyny kesmäge çalyşýar, şol urgularyň ikisi hem oňa Bellatoryň gözeneginde urlupdy.

Kori Anderson 2021-nji ýylyň aprelinde üçünji raundda tehniki nokaut bilen Döwletjan Ýagşymyradowy ýeňipdi, ýöne Ýagşymyradow geçen ýylyň oktýabrynda Karl Albrektssonyň garşysyna, tas özüniň  bähbidine bolaýmaly ýeňlişde, eminleriň biragyzdan gelen kararyna salgylansaň, gowy netije görkezdi. 

Öňümizde garaşýan 15-nji apreldäki çäräniň esasy wakalarynyň biri ýarymagyrlyk agramynda Bellatoryň Gran-prisini almak ugrundaky dünýä turniriniň finaly bolar, onda Bellatoryň çempiony Wadim Nemkow Kori Anderson bilen Bellatoryň dünýä çempiony titulyny almak, şeýle hem 1 million dollar möçberinde pul baýragyny almak ugrunda tutluşar.