Döwletjan Ýagşymyradow Bellator 277-de Toni Jonsa garşy güýç synanyşar

  • 25.03.2022 14:32
  • 29210
Döwletjan Ýagşymyradow Bellator 277-de Toni Jonsa garşy güýç synanyşar

Türkmenistanly  Döwletjan Ýagşymyradow 15-nji  aprelde indiki göreşinde Bellator 277-de ýarymagyrlyk agramynda Toni Jonson bilen güýç synanyşar, bu barada Sports Illustrated çarşenbe güni habar berdi.

Ýarymagyrlyk agramda «Berkut» Absolýut çempionatyň çempionynyň titulyny, şeýle-de, ýarymagyrlyk agramda «Ahmat» Absolýut çempionatyň guşagyny gazanan 32 ýaşly Döwletjan Ýagşymyradow yzly-yzyna sezewar bolan iki ýeňlişiniň yzyny kesmäge çalyşýar, şol urgularyň ikisi hem oňa Bellatoryň gözeneginde urlupdy.

Kori Anderson 2021-nji ýylyň aprelinde üçünji raundda tehniki nokaut bilen Döwletjan Ýagşymyradowy ýeňipdi, ýöne Ýagşymyradow geçen ýylyň oktýabrynda Karl Albrektssonyň garşysyna, tas özüniň  bähbidine bolaýmaly ýeňlişde, eminleriň biragyzdan gelen kararyna salgylansaň, gowy netije görkezdi. 

Öňümizde garaşýan 15-nji apreldäki çäräniň esasy wakalarynyň biri ýarymagyrlyk agramynda Bellatoryň Gran-prisini almak ugrundaky dünýä turniriniň finaly bolar, onda Bellatoryň çempiony Wadim Nemkow Kori Anderson bilen Bellatoryň dünýä çempiony titulyny almak, şeýle hem 1 million dollar möçberinde pul baýragyny almak ugrunda tutluşar.


20.11.2022 12:26
22097

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28765

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18688

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26021

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...