Täze düzümi düzülýänçä Ministrler Kabinetiniň öňki agzalary wezipe borçlaryny ýerine ýetirer

Täze düzümi düzülýänçä Ministrler Kabinetiniň öňki agzalary wezipe borçlaryny ýerine ýetirer

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti degişli düzümde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň öňünde öz ygtyýarlyklaryny tabşyrdylar.

Ygtyýarlyklaryny tabşyran Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agzalary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze düzümi düzülýänçä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etmäge borçly edildi.
Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 92-nji maddasyna hem-de «Ministrler Kabineti hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 7-nji maddasyna laýyklykda gol çekdi.