Apple iOS 15.4 çykardy

Apple iOS 15.4 çykardy

iOS 15.4 we iPadOS 15.4 täzelenişleri bilelikdäki modellere niýetlenip, häzirki wagtda ýüklemek üçin elýeter.

Olar birnäçe kiçeňräk üýtgeşmelerden, şeýle hem Face ID-iň işinde uly üýtgemelerden ybaratdyr. 
Täzelenişden soň aýfonyň razblokirowkasyny örtügiňi aýyrmazdan, Face ID kömegi bilen sazlamak mümkin bolar. Bu usulda gözüň töweregindäki ýerleri skanirlemek ulanylar.
Gynansak-da, Apple bu funksiýany diňe iPhone 12-de we has täze modellerde işletmegi karar etdi. Munuň özi iPhone X, XS we XR çetde galar diýmegi aňladýar.
iPadOS 15.4-de başga bir uzak garaşdyran funksiýa peýda boldy, gürrüň Universal Control hakynda barýar. Bu opsiýa Mac bilen iPad-i birwagtda ulanmaga mümkinçilik berer, şonda syçanyň görkezijisini olaryň aralygyna emaý bilen eltip goýmaly. Şeýle-de, ulanyjylar faýllary iki gurluşyň (eger olar bir kompýuterde oturan bolsa) arasynda ondan-oňa geçirip bolar.
Täze çykan täzeleniş Emoji 14.0 toplumyndan 100-den gowrak täze smaýligi, Siri üçin täze ses opsiýasyny öz içine alýar, şeýle-de onuň awtonom režimde wagt we sene hakyndaky maglumaty bermäge mümkinçiligi bar.
Mundan başga-da, EC-iň Sanly COVID-sertifikatlaryny goldaýjy peýda boldy, Safaride web-sahypany terjime etmek funksiýasyna italýan we hytaý dilleri girdi.

iOS 15.4-e çenli nädip täzelemeli
iOS 15.4-i ähli ylalaşykly gurluşlaryň eýeleri geçirip biler. Munuň üçin «Sazlamak — » «Esasylar — » «ПO täzeleniş» bölümine geçmeli. Şol ýerde siz OС-yň täze wersiýasyny ýüklemek hakyndaky teklibi görersiňiz.