iPhone 14 önümçilik tapgyryna girdi

iPhone 14 önümçilik tapgyryna girdi

Taiwan Economic Daily-niň maglumatlaryna görä, Apple kompaniýasy iPhone 14 smartfonlarynyň önümçiligine başlady. Häzirlikçe gürrüň önümçiligiň synag tapgyry barada gidýär. 

Şeýle-de, Luxshare Precision kompaniýasynyň täze smartfonyň synag we köpçülikleýin önümçiligi üçin sargyt almandygy, şol sebäpli iPhone 14-i öndürip bilmejekdigi habar berilýär. Ýöne ol şu ýyl iPhone 14-i öndürmek üçin sargyt kabul etmegi maksat edinýär. Pudak kompaniýanyň şu ýyl ikinji uly iPhone şertnama öndürijisi bolmagyna garaşýar. Häzirlikçe Foxconn kompaniýasy esasy öndüriji bolmagynda galýar. Häzirki wagtda Apple-iň hyzmatdaşlarynyň arasynda sargytlary paýlamagy bilen bagly resmi teswiri ýok. Luxshare Precision hem bu maglumata teswir bermedi. 

Synag önümçiligine başlandan soň zawod maglumatlary ýygnamaly, gyşarmalary düzetmeli, önümçilik prosesine we kämilleşdirilmeli elementlere baha bermeli. Soňra ol synag önüminiň kabul ederliklidigine ýa-da däldigine baha bermeli. Şeýle-de, bu tapgyrda kompaniýa önüm üçin zerur bolan kämilleşdirmeleri barlaýar. Bu tapgyrdan soň köpçülikleýin önümçilige başlanylyp bilner.