Bir gün öňýany aşa gymmatlan nebitiň bahasy aşaklamaga başlady

Bir gün öňýany aşa gymmatlan  nebitiň bahasy aşaklamaga başlady

2014-nji ýyldan bäri söwda görkezijilerinde iň ýokary gymmata ýeten nebitiň dünýä bahasy anna güni irden aşaklamaga durdy.

Praýma salgylanýan Trendiň habar berşi ýaly, muňa söwdanyň maglumatlary şaýatlyk edýär.
Brent kysymly nebitiň aprel fýuçersleriniň bahasy 4,6% ýokarlandy, her barreli 101,31 dollara ýetdi, Brendiň maý fýuçersi bolsa 2,32% galyp, 97,63 dollara bardy. WTI-niň aprel fýuçersleriniň bahasy 2,14% göterilip, her barreli 94,81 dollar boldy.
Penşenbede söwda çekeleşikleriniň dowamynda bahalar 9% göterildi. Netijede, aprelde goýberilmeli Brent kysymly nebitiň her barrreline 105 dollardan, WTI-niňkä bolsa 100 dollardan baha kesildi. 2014-nji ýyldan bärini hasaba alsaň, bu - nebitiň iki kysymy üçinem çürbaşy baha.
Wall Street Jounal gazetiniň ýazyşy ýaly, ANZ-nyň seljerijileriniň sözüne görä, Russiýanyň Ukrainada geçirýän ýörite harby hereketleri  onsuzam teklipleriň we ýokary islegleriň çäklendirilmeginden kösenýän bazar babatyndaky howatyrlanmalary hasam güýçlendirdi.
Mundan hem başga, “gara altynyň” bahasynyň galyşynyň haýallamagyna 18-nji fewralda tamamlanan hepdäniň dowamynda ABŞ-da nebitiň kommersiýa ätiýaçlyklarynyň artdyrylmagy sebäp boldy: 4,5 million barrellik, ýa-da 1,1%, 416 million barrele çenli. Seljerijiler diňe 0,4 million barrele ýeter diýip çaklaýardylar.