Berdimuhamedowyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitaby çapdan çykdy

Berdimuhamedowyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitaby çapdan çykdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitaby çapdan çykdy. Bu barada 18-nji fewralda Ministrler Kabinetiniň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda geçirilen giňişleýin mejlisinde türkmen Lideri habar berdi.

“Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly bu kitap Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň halk köpçüliginiň öňünde eden çykyşlarynyň ýygyndysydyr. Kitapda ýurdumyzy ösdürmegiň dürli meseleleri, daşary syýasat, ykdysadyýet, medeniýet, ylym we beýleki ugurlar boýunça türkmen Lideriniň pikirleri jemlenendir. Aýratyn-da, döwletimizi geljekde ösdürmek boýunça köp teklipler bar.