Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň Baş diplomatlary telefon arkaly pikir alyşdy

Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň Baş diplomatlary telefon arkaly pikir alyşdy

17-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň daşary işler ministri Faýsal bin Farhan Al Saud bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Şu ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistan bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna 30 ýyl dolýandygy bilen baglylykda, taraplar birek-birege gutlaglaryny beýan etdiler.

Ministrler syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň mümkinçiliklerine, şol sanda iki ýurduň daşary syýasy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi bilen bagly meselelere garadylar. Bu ugurda ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň geçirilmeginiň möhüm orny barada bellenildi.