Täze Samsung flagmany gaýtadan işlenen deňiz galyndylaryndan döredildi

Täze Samsung flagmany gaýtadan işlenen deňiz galyndylaryndan döredildi

Samsung kompaniýasy Galaxy S22 hatarynyň flagman smartfonlaryny döretmek üçin deňiz galyndylaryny ulandy. Bu barada kompaniýa özüniň metbugat relizinde aýtdy.

Onuň aýtmagyna görä, iň soňky Galaxy S22 hatarynda taşlanylan balyk torlaryndan taýýarlanylan täze material ulanylýar. Kompaniýa täze materialyň nähili göteriminiň Galaxy S hatarynda ulanylýandygyny mälim etmedi.
Öňki maglumatlar smartfonuň korpusynyň aýnadan we metaldan ýasalandygyny görkezdi.

“Bu taşlanylan balyk torlary howp salyjy tizlik bilen biziň daşky gurşawymyzyň gowşak deňagramlylygyny bozýar. Balyk torlaryny ýygnamak we gaýtadan ulanmak ummanlarymyzy arassa saklamakda, şeýle-de planetany we kollektiw geljegimizi gorap saklamakda ilkinji möhüm ädimlerdir” – diýlip, metbugat relizinde bellenilýär.