Saudi Aramco Ýewropadaky, Aziýadaky we ABŞ-daky müşderileri üçin nebitiň bahasyny ýokarlandyrdy

Saudi Aramco Ýewropadaky, Aziýadaky we ABŞ-daky müşderileri üçin nebitiň bahasyny ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Aramco Aziýadaky, ABŞ-daky we Ýewropadaky sarp edijiler üçin nebitiniň bahasyny ýokarlandyrdy. Bu barada Bloomberg habar berýär.

Neşiriň maglumatlaryna görä, mart aýynda Arab Light nebit görnüşi Aziýanyň bazaryna fewral aýyna garanyňda, bir barrel üçin 0,6-2,8 dollar gymmat iberiler. Aziýa ýurtlary üçin nebitiň beýleki görnüşleri barreline 0,4-0,7 dollar gymmatlady. ABŞ-nyň bazary üçin bahalar barreline 0,3 dollar ýokarlandy.

Dünýäde iň uly nebit eksport edijisi OPEK+ ýurtlary mart aýynda çig nebitiň gündelik önümçiliginiň bir günde 400 müň barrel ýokarlandyryljakdygyny mälim edenlerinden birnäçe gün soň şeýle netijä geldi. Şeýle-de bolsa, neşiriň analitikleri guramanyň käbir agzalarynyň üpjünçiligi artdyrmak bilen bagly kynçylyklary sebäpli şertnamanyň şertlerini doly ýerine ýetirip biljekdigine şübhelenýärler.