Türkmenistanda 30-njy dekabrda boljak howa barada maglumat

Türkmenistanda 30-njy dekabrda boljak howa barada maglumat

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 30-njy dekabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. 

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +1° çenli, gündizine +8... +10° maýyl bolar. Basyşy 740 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine 0... -2° sowuk, gündizine +7... +9° maýyl bolar. Basyşy 714 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +10... +15°, kenarýaka etraplarda +3... +8° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 755 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Awazada: howa +5... +7°, basyşy 762 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Balkanabat şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 763 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +8... +13° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 745 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Tejen şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 747 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -3° sowukdan +2° çenli, gündizine +11... +16° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 743 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Baýramaly şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 742 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -4° sowukdan +1° çenli, gündizine +9... +14° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 746 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Kerki şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 745 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -5... -10° sowuk, gündizine -4° sowukdan +1° çenli maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa 0... -2°, basyşy 757 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Köneürgenç şäherinde: howa -1... -3°, basyşy 759 mm, çyglylygy 50 — 70%.