Apple hususy prosessorlaryna geçer

Apple hususy prosessorlaryna geçer

Apple kompaniýasy iPhone, Mac we beýleki gajetlerde başga prosessorlary ulanmakdan ýüz öwürmekçi bolýar. Bu barada Bloomberg agentligi habar berdi diýip, Trend belleýär.

Agentligiň hasabatynda amerikan kompaniýasynyň prosessor hataryny giňeltmek bilen meşgullanjak onlarça hünärmeni işe aljakdygy aýdylýar. Kompaniýa gajetleriniň önümçiliginde başga üpjün edijilerden doly garaşsyz bolmagy we hususy böleklerine geçmegi maksat edinýär. Esasy çiplerden başga-da, Apple-iň ýolbaşçylygy häzirki wagtda Broadcom we Skyworks Solutions kompaniýalary tarapyndan iberilýän simsiz enjamlaryň ornuny tutujyny çykarmak isleýär. 

Žurnalistler Apple-iň smartfonlarynyň, planşetleriniň we kompýuterleriniň kompaniýanyň içinde taýýarlanylan A we M seriýalarynyň çipleri bilen ýola goýulýandygyna ünsi çekdiler. Şeýle-de, iPhone-da we beýleki gurluşlarda U1 prosessory bar, H1 çibi AirPods gulaklyklaryna ses çeşmesi bilen ygtybarly birikmäge mümkinçilik berýär.

Hünärmenler ýakyn ýyllarda Apple dewaýslarynda beýleki çipleri öndürijileriň hyzmatlaryndan doly ýüz öwrüp biler diýip hasaplaýarlar. Korporasiýa 2020-nji ýylda Mac kompýuterleri üçin prosessorlary iberýän Intel bilen hyzmatdaşlyk etmegi bes etdi.