Time žurnaly Ilon Masky «Ýylyň adamy» diýip ykrar etdi

Time žurnaly Ilon Masky «Ýylyň adamy» diýip ykrar etdi

Amerikanyň Time žurnaly SpaceX-iň we Tesla-nyň esaslandyryjysy Ilon Masky “Ýylyň adamy” diýip ykrar etdi. Bu barada žurnala salgylanyp, RIA Nowosti habar berdi. Muny ferra.ru ýetirdi.

Ses berlişigiň netijesinde, hünärmenler bu adam Ýerdäki ýaşaýşa, edil şonuň ýaly hem Ýeriň daşynda bolup biläýjek ýaşaýşa adatdan daşary täsir edýär diýen netijä geldiler.

"Bu - biziň planetamyzy halas etmäge we täze planeta göçmäge kömek etmek üçin ymtylýan adam: degişgen, geniý, öjükdiriji, öňdengörüji, senagatçy, şoumen, gödek, Edisonyň, Barnumyň, Endrýu Karneginiň we “The Guardians”-daky doktor Manhetteniň garyşygy... Onuň SpaceX startapy Amerikanyň kosmos geljegini ele almak üçin Boeing-den öňe geçdi. Onuň Tesla awtoulag kompaniýasy köp milliardlyk awtoulag bazarynyň üçden iki bölegini tutýar, bu bolsa Masky 250 milliardlyk baýlygyň eýesi we taryhda iň baý hususyýetçi etdi" - diýip, Time ýazýar.

Geçen ýyl Jo Baýden we Kamala Harris ýylyň adamy boldy. Olar şol wagt Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti we wise-prezidenti saýlanypdy, ýöne entek işe girişmändi.