Bloomberg: pandemiýa milliarderleri has-da baýatdy

Bloomberg: pandemiýa milliarderleri has-da baýatdy

Koronawirus pandemiýasy şertlerinde dünýäniň milliarderleri öz baýlyklaryny has-da artdyrdylar. Bu barada Bloombergiň maglumatyna salgylanyp, lenta.ru habar berýär.  

Bellenilişi ýaly, 2021-nji ýylda tutuş dünýäde milliarderleriň sany 2 müň 755-e ýetdi we olara dünýä baýlygynyň 3,5 göterimi degişlidir. Munuň özi pandemiýadan öňki, 2020-nji ýylyň başyndaky görkezijiden 2 göterim köpdür. Milliarderleriň baýlygy jemi 13,1 trillion dollara deň. Pandemiýa döwründe 4,1 trillion dollar ýygnap, olar has-da baýadylar.

Bloomberg Billionaires indeksiniň maglumatlaryna görä, 267 milliard amerikan dollaryna deň bolan baýlygy bilen Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy Ilon Mask dünýäniň iň baý adamy hasaplanýar. Sanawda 197 milliard dollarlyk baýlygy bilen Amazon kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezos ikinji, LVMH fransuz kompaniýalar toparynyň Baş direktory Bernar Arno bolsa 162 milliarda deň bolan baýlygy bilen üçünji orny eýeledi.