Google Irlandiýanyň hökümetine 245 million dollar salgyt tölär

Google Irlandiýanyň hökümetine 245 million dollar salgyt tölär

Google kompaniýasy Irlandiýanyň hökümetine 245 million dollar salgyt tölär. Bu barada kompaniýanyň maliýe hasabatlaryna salgylanyp, Bloomberg habar berýär.

Google Ireland (Alphabet Inc.) Irlandiýanyň hökümetine 245 million dollar möçberinde ozal tölenmän galan salgydy tölemeli bolar. "Kompaniýa geçen ýyllar bilen baglanyşykly käbir salgyt meseleleri babatda ylalaşyga geldi" - diýip, Google Ireland-yň maliýe hasabatlarynda aýdylýar.

Maglumatlaryň 2020-nji ýyldaky maliýe hasabatynda çap edilendigine garamazdan, kompaniýa bu düzgünleşdirmäniň "ýyl tamamlanandan soň" gazanylandygyny öňe sürýär. Şeýle hem, Google-yň bu maliýe hasabatynda "ýakyn ýyllarda kärhanalaryň salgyt derejesiniň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljek global salgyt özgertmeleriniň ösüşini yzarlaýandygyny" ýazylýar.