Prezident Ilham Aliýew YHG-nyň XV Sammitine gatnaşýar

Prezident Ilham Aliýew YHG-nyň XV Sammitine gatnaşýar

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň Türkmenistana iş sapary başlandy.

Saparyň çäklerinde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza-döwletleriniň Baştutanlarynyň XV Sammitiniň işine gatnaşar.
Şeýle hem, saparyň dowamynda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň liderleri Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Ilham Aliýewiň arasynda ýokary derejede ikitaraplaýyn duşuşyk geçiriler. Duşuşygyň dowamynda syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň wajyp ugurlary babatda pikir alşylmagyna garaşylýar.