Awstraliýa kömre we gaza derek energiýanyň dikeldilýän çeşmesini tapdy

Awstraliýa kömre we gaza derek energiýanyň dikeldilýän çeşmesini tapdy

Awstraliýa kömre garaşlylygyny azaltmaga mümkinçilik tapdy. Ýurtda bölekleýin ýel energiýasyna geçmäge mümkinçilik berjek elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň deňiz infrastrukturasy baradaky kanun taslamasy kabul edildi. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

Şeýle ädim ýurduň bahasy milliardlarça dollar bolan ilkinji ýel energetika taslamasy Star of the South-da oňyn täsir döretdi. “Bu kanun taslamasy täze pudaga badalga bermek, Awstraliýanyň deňiz ýel energetikasyndaky potensialyny durmuşa geçirmek, täze iş orunlaryny döretmek we ykdysady bähbitler üçin örän möhümdir” – diýip, Star of the South-yň baş direktory Kasper Frost Torhauge aýtdy. Taslamanyň çäklerinde 2025-nji ýylda kuwwaty 2,2 gigawat bolan ýel energetika gurluşlaryny gurup başlamak meýilleşdirilýär. 

Deňiz ýel energetikasy kömrüň ulanylýandygy üçin tankyt edilýän Awstraliýa üçin gazylyp alynýan çeşmelere täze alternatiwa bolup biler. Ýurtda energiýanyň 52%-i ekologiýa taýdan hapa hasaplanýan bu ýangyjyň, 21%-i gazyň hasabyna öndürilýär. Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýyna bary-ýogy 24% düşýär.