Awstraliýa kömre we gaza derek energiýanyň dikeldilýän çeşmesini tapdy

  • 27.11.2021 12:15
  • 4698
Awstraliýa kömre we gaza derek energiýanyň dikeldilýän çeşmesini tapdy

Awstraliýa kömre garaşlylygyny azaltmaga mümkinçilik tapdy. Ýurtda bölekleýin ýel energiýasyna geçmäge mümkinçilik berjek elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň deňiz infrastrukturasy baradaky kanun taslamasy kabul edildi. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

Şeýle ädim ýurduň bahasy milliardlarça dollar bolan ilkinji ýel energetika taslamasy Star of the South-da oňyn täsir döretdi. “Bu kanun taslamasy täze pudaga badalga bermek, Awstraliýanyň deňiz ýel energetikasyndaky potensialyny durmuşa geçirmek, täze iş orunlaryny döretmek we ykdysady bähbitler üçin örän möhümdir” – diýip, Star of the South-yň baş direktory Kasper Frost Torhauge aýtdy. Taslamanyň çäklerinde 2025-nji ýylda kuwwaty 2,2 gigawat bolan ýel energetika gurluşlaryny gurup başlamak meýilleşdirilýär. 

Deňiz ýel energetikasy kömrüň ulanylýandygy üçin tankyt edilýän Awstraliýa üçin gazylyp alynýan çeşmelere täze alternatiwa bolup biler. Ýurtda energiýanyň 52%-i ekologiýa taýdan hapa hasaplanýan bu ýangyjyň, 21%-i gazyň hasabyna öndürilýär. Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýyna bary-ýogy 24% düşýär. 


01.12.2022 08:55
5934

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

09.11.2022 18:26
5894

Müsürde dünýäniň iň iri ýel elektrik stansiýalarynyň biri gurlar

Birleşen Arap Emirlikleri we Müsür dünýäde iri ýel elektrik stansiýalarynyň birini gurmak hakynda ylalaşdylar. Bu barada “WAM” agentligine salgylanyp, tengrinews.kz habar berýär. Nygtalyşy ýaly, Birleşen Arap Emirlikleriniň...

29.10.2022 11:50
7012

“Türkmenenergo” “Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary” kompaniýasy bilen goşmaça Ylalaşyk baglaşar

Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasy Özbegistan Respublikasynyň “Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary” paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnama goşmaça Ylalaşygy...

26.10.2022 09:34
8907

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar. Bu barada Özbegistanyň prezidentiniň metbugat sekretary Şerzod Asadowa salgylanyp, UzDaily habar berýär. Muny centralasia.media ýetirýär. Asadow ýakynda...