Salwadorda «Bitkoin siti» şäheri gurlar

Salwadorda «Bitkoin siti» şäheri gurlar

Salwador dünýäde ilkinji bitkoin obligasiýalaryny çykarmak we wulkanyň golaýynda girdeji salgydyndan azat "Bitkoin siti" şäherini gurmak isleýär diýip, ýurduň Prezidenti Naýib Bukele mälim etdi. Bu barada Bloomberg-e salgylanyp, vedomosti.ru habar berdi.

Salwadoryň Prezidenti şeýle beýanaty kriptografik walýutalary wagyz etmek boýunça hepdeligiň jemleýji çäresinde berdi. Ýurduň häkimiýetleri Liquid Network torunda 1 milliard dollarlyk bitkoin obligasiýalaryny ýerleşdirmek üçin eýýäm Blockstream blokçeýn-kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy.

Kompaniýanyň baş strategi Samson Mou "wulkan obligasiýalarynyň" serişdeleriniň ýarysynyň bitkoinler üçin, galan böleginiň bolsa mümkin boljak geotermal elektrik stansiýasyny gurmak üçin ulanyljakdygyny aýtdy. "Bitkoin Siti" La Unionyň gündogar sebitinde peýda bolar.

“Bu ýere maýa goýuň we isläniňizçe pul gazanyň. Bu - wulkan bilen işleýän we ondan energiýa alýan, ekologiýa taýdan arassa şäher"-diýip, Bukele aýtdy.