Lýuis Hemilton Kataryň Gran-prisinde ýeňiji boldy

Lýuis Hemilton Kataryň Gran-prisinde ýeňiji boldy

«Mersedesiň» britaniýaly sürüjisi Lýuis Hemilton “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 20-nji tapgyry bolan Kataryň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ikinji orny “Red Bull-da” çykyş edýän niderlandly Maks Werstappen eýeledi. Üçünji bolup pellehana “Alpin” toparynyň ispaniýaly sürüjisi Fernando Alonso geldi. 

Werstappen saýlama tapgyry wagtynda sary baýdaklara äsgermezlik edendigi üçin jerime aldy. Ikinji orny eýelän niderlandly sürüji ýaryşa ýedinji orundan başlady. 

Dünýä çempionatynyň umumy sanawynda Werstappen liderligini saklady (351,5 utuk). Ikinji orny Hemilton (343,5), üçünji orny “Mersedesiň” finlýandiýaly sürüjisi Waltteri Bottas (203) eýeledi. Konstruktorlaryň kubogynda birinji orny Mersedes (546,5 utuk) eýeleýär, ikinji orunda “Red Bull” (541,5), üçünji orunda “Ferrari” (297,5) ýerleşýär.

40 ýaşly Alonso 2014-nji ýyldan bäri ilkinji gezek podiuma çykdy. Ol iki gezek dünýä çempionydyr (2005, 2006). 2018-nji ýylyň möwsümi tamamlanandan soň, ol “Formula-1-de” karýerasyny togtatdy. Alonso çempionata 2021-nji ýylda gaýdyp geldi, onuň “Alpin” bilen şertnamasy iki möwsüme niýetlenýär.

Katar “Formula-1” tapgyryny ilkinji gezek kabul etdi, Gran-prini geçirmek baradaky şertnama sentýabr aýynda gol çekildi, ol on ýyl üçin niýetlenendir. Şeýle-de bolsa, häzirki ýaryş şertnamadan daşary geçirildi, ýagny Katar Awstraliýanyň Gran-prisi ýatyrylandan soň senenamada boşan orny eýeledi. Indiki ýyl hem Katarda tapgyr geçirilmez, sebäbi ýurt futbol boýunça dünýä çempionatyny kabul edýär. Gran-pri üýtgewsiz 2023-nji ýyldan geçirilip başlanar. 

 “Formula-1” dünýä çempionatynyň iň soňkudan öňki, 21-nji tapgyry 3 – 5-nji dekabrda Saud Arabystanynda geçiriler.