Ýaponiýada ilkinji gezek öz-özüni dolandyrýan ýokary tizlikli “sinkansen” otlusy synagdan geçirildi

Ýaponiýada ilkinji gezek öz-özüni dolandyrýan ýokary tizlikli “sinkansen” otlusy synagdan geçirildi

Ýaponiýanyň JR East demirýol kompaniýasynyň işgärleri Ýaponiýada öz-özüni dolandyryjy ulgam bilen ilkinji ýokary tizlikli “sinkansen” ekspressini synagdan geçirdiler. Bu barada NHK teleýaýlymy habar berdi diýip, TASS belleýär.

Synaglaryň gije Niigata prefekturasyndaky ýollaryň bir böleginde geçirilendigi bellenilýär. Dolandyryjy otly düzüminiň baş wagonynda bolup, bolup geçýän zatlary gözegçilikde saklady, ýöne enjam paneline el degirmedi. Synaglaryň dowamynda “sinkanseniň” tizligi sagatda 100 kilometre ýetdi, şol bir wagtyň özünde hiç hili adatdan daşary ýagdaý ýüze çykmady.

NHK-nyň maglumatlary boýunça, sürüjisiz otlularyň döredilmegi ilatynyň çalt garramagy sebäpli Ýaponiýanyň geljekde ýerli işçileriň, şol sanda otly sürüjileriniň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup bilmeginden howatyr edilmegi bilen baglanyşyklydyr.