Apple ýantorbalaryň barlagy sebäpli işgärlere millionlarça dollar tölär

Apple ýantorbalaryň barlagy sebäpli işgärlere millionlarça dollar tölär

Apple ýantorbalaryň barlanandygy sebäpli işgärlere millionlarça dollar tölär. Kompaniýanyň hukukçylary 29,9 mln dollarlyk toparlaýyn arza boýunça talaplary kanagatlandyrmaga razy boldular. Bu barada Bloomberg agentligi habar berdi diýip, weekend.rambler.ru belleýär.

2013-nji ýylda firmanyň Kaliforniýadaky dükanlarynyň 52-sinden 14 683 işgär kazyýete ýüz tutdy. Olaryň pikiriçe, kompaniýa adamlaryň howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen ýantorbalaryň barlagy üçin sarp eden wagtlaryny tölemän, ştatyň kanunlaryny bozdy.
Apple-iň hukukçylary işgärleriň torbalarda ogurlanan elektron gurluşlaryny gizlemeýändiklerine göz ýetirmek üçin barlaglaryň zerurdygyny düşündirdiler.
2015-nji ýylda kazyýet talap arzasyny ret etdi, ýöne 2020-nji ýylda şikaýat kazyýeti sarp edilen wagtyň tölenmelidigi barada karar berdi. Netijede, her bir işgär 1286 dollar aldy.