Berdimuhamedow Türkiýäniň «TRT World» teleýaýlymynyň žurnalistine interwýu berdi

Berdimuhamedow Türkiýäniň «TRT World» teleýaýlymynyň žurnalistine interwýu berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň döwlet teleradiokompaniýasynyň «TRT World» teleýaýlymynyň baş redaktory Ýusuf Erimiň sowallaryna jogap berdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda däp bolan dostlukly türkmen-türk gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryna, dürli görnüşdäki sebit we halkara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçiliklerine garaldy, Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary beýan edildi. Mälim bolşy ýaly, bu syýasatda milletiň gadymdan gelýän gymmatlyklaryna hem-de olaryň häzirki döwür bilen arabaglanyşygyna aýratyn üns berilýär.

Söhbetdeşligiň mazmunyny aýry-aýrylykda açyp görkezmek maksady bilen, TmCars.info interwýuny ugurlar boýunça yzygiderli okyjylara ýetirmegi makul bildi.