Nurmagomedow bilen Zeedorf Dubaýda futbol we MMA mekdebini döretdiler

Nurmagomedow bilen Zeedorf Dubaýda futbol we MMA mekdebini döretdiler

«Milanyň» we Niderlandlaryň milli ýygyndysynyň öňki futbolçysy Klarens Zeedorf bilen MMA-nyň tanymal söweşijisi Habib Nurmagomedow Dubaýda özboluşly sport mekdebini döretdiler. Bu barada championat.com habar berdi.

“Men ýakynda üýtgeşik bir zadyň boljakdygyny aýdypdym. Ahyrsoňy muny siziň hemmäňiz bilen paýlaşyp bilýärin. Seedorf Khabib Performance Club!-yň global açylyşyny yglan edýänime şatdyryn!

Men şu wagta çenli iň üýtgeşik we täsin futbol mekdebini döretmek üçin dostum Habib we global hyzmatdaşymyz DMCC bilen bir ýere jemlendim. Biz dünýäniň ýaşlaryna futboly we garyşyk söweş sungatyny birleşdirýän okuw usuly arkaly sport we jemgyýetçilik ukyplaryny ösdürmäge mümkinçilik bermek isleýäris.

Dubaý bu ajaýyp taslama üçin başlangyç meýdançamyz bolar, emma biz ony ýakyn bäş ýylda dünýä derejesinde giňeltmegi maksat edinýäris. Taslama biziň jemgyýete bir zatlar gaýtaryp bermäge gönükdirilen umumy garaýşymyza we sporty mümkin boldugyça yzygiderli ösdürmek we kämilleşdirmek islegimize esaslanýar"-diýip, Zeedorf öz Instagram sahypasynda ýazdy.