Ýewropada howany arassalaýan awtoulag döredildi

Ýewropada howany arassalaýan awtoulag döredildi

Mersedes awtokonserni howany arassalamak üçin niýetlenilen täze awtoulagy tanyşdyrdy. Ol elektrikli hereketlendiriji bilen işleýär we hereketde mahaly howany arassalaýar. Bu barada msn.com habar berýär.

Howany arassalaýan bu Sustaineer awtofurgony üçeginde ýerleşdirilen gün panellerinden zarýad alýan elektrikli hereketlendiriji bilen ýöreýär. Howany gowy arassalamak üçin niýetlenilen süzgüçler radiatoryň golaýynda we awtoulagyň aşagynda ýerleşýär.

Ýörite süzgüçlerden başga-da, Sustaineer konsept awtoulagy bolansoň, gaýtadan işlenen materiallardan ýasalandygy bilen tapawutlanýar. Onuň çydamlylygy ýokarlandyrylan we tozan zyňyndylary azaldylan tormozlary keramiki örtükli çoýun disklerinden ybaratdyr. Awtoulag tebigy Gün şöhlesine gabat gelýän "biologiki taýdan işjeň" içki yşyklandyryşa hem eýedir.

Awtoulagda ýoluň üstüni we päsgelçilikleriň bardygyny seljerip, sürüjä howp barada duýduryş berýän ýol gözegçilik ulgamlary hem bar.