Türkmenistan Eýran bilen deňiz gatnawlarynyň açylmagyny teklip etdi

Türkmenistan Eýran bilen deňiz gatnawlarynyň açylmagyny teklip etdi

27-nji oktýabrda EYR-na saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şähergurluşyk ministri Rostam Gasemi bilen duşuşygy geçirildi. Onuň çäklerinde söhbetdeşler iki ýurduň arasyndaky ykdysadyýetiň möhüm pudaklarynda alnyp barylýan netijeli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň bu goňşy döwlet bilen bilelikde amala aşyrýan awtomobil ýollary, demirýollary ugurlary boýunça taslamalary barada gürrüň edildi. Türkmen tarapy üstaşyr ýük daşamalarynyň möçberini has hem artdyrmagy, şeýle hem iki ýurduň arasynda deňiz gatnawlarynyň ýola goýulmagyny teklip etdi.

Şeýle-de saparyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalarynyň Eýranyň ugurdaş ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň we hususy kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi.