Türkmenistanda Aral milli maksatnamasy kabul edildi

Türkmenistanda Aral milli maksatnamasy kabul edildi

22-nji oktýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti degişli Karara gol çekdi. Resminama bilen, Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasy hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy.

Bu maksatnamanyň esasy maksady daşky gurşawy goramakdan, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak babatda alnyp barylýan işleriň netijeliligini has-da ýokarlandyrmakdan, ýurdumyzyň Aral deňzi sebitiniň durmuş-ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmakdan, Aralyň ýaramaz täsirini peseltmekden, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kabul eden “Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk” atly Kararnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmekden ybaratdyr.