Sanjym Australian Open ýaryşyna gatnaşmak üçin hökmany şert bolar

Sanjym Australian Open ýaryşyna gatnaşmak üçin hökmany şert bolar

Awstraliýanyň hökümeti möwsümde ilkinji “Uly tuwulga” ýaryşy bolan Australian Open-e gatnaşyjylar üçin koronawirusa garşy hökmany sanjym düzgünini girizdi. Şol sebäpli öňdebaryjy tennisçilerň köpüsi ýaryşa gatnaşyp bilmez. Bu barada “The Age” neşirine salgylanyp, sportrbc.ru habar berýär.

Çarşenbe güni Awstraliýanyň immigrasiýa, raýatlyk we medeni köpdürlülik meseleleri boýunça ministri Aleks Houk ýaryşa gatnaşmak isleýän ähli tennisçileriň ýurda gelmezden öň doly sanjym almalydygyny aýtdy.

“The Age” neşiriniň Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) we Zenanlaryň tennis assosiasiýasynyň (WTA) maglumatlaryna salgylanyp habar bermegine görä, häzirki wagtda tennisçileriň 35%-i we zenan tennisçileriň 40%-i doly sanjym almady.

Hususan-da, ýaryşy soňky üç ýylda Australian Open-de ýeňiji bolan dünýäniň ilkinji raketkasy Nowak Jokowiç sypdyryp biler.

“Häzirki ýagdaýlary göz öňünde tutup, men Melburna gitjegimi heniz bilemok. Men sanjym alandygyma ýa-da ýokdugyma garamazdan, öz ýagdaýymy aýan etmerin. Bu meniň şahsy işim we şeýle soraglar ýerliksiz” – diýip, ABC Jokowiçiň sözlerini getirýär.

Täze möwsümde ilkinji “Uly tuwulga” ýaryşy 2022-nji ýylyň 17 – 30-njy ýanwarynda geçiriler.