Raýan Reýnolds döredijilik arakesmesini yglan etdi

Raýan Reýnolds döredijilik arakesmesini yglan etdi

"Dedpul" we "Baş gahryman" filmleriniň ýyldyzy Raýan Reýnolds öz Instagram sahypasynda kinoda "kiçeňräk" döredijilik arakesmesine gitjekdigini mälim etdi. Bu barada film.ru habar berdi.

Reýnolds iýul aýyndan bäri Will Ferrell we Oktawia Spenser bilen bilelikde Apple TV+ üçin “Gaýratly” (“Spirited”) filminiň üstünde işleýär. Çarlz Dikensiň “Roždestwo hekaýaty” romanyna esaslanýan bu filmiň surata düşüriliş işleri şenbe güni tamamlandy.

“Surata düşmek meniň üçin tamamlandy. Mundan üç ýyl ozal bolan bolsa, şeýle çylşyrymly filmi boýun almazdym. Häzir kinodan kiçeňräk arakesmä çykmak üçin ajaýyp pursat"-diýip, Reýnolds öz ýazgysynda belledi.

Baş keşplerde Dueýn Jonson we Gal Gadot çykyş edýän “Gyzyl bildiriş” uruşganly filmi Reýnoldsyň gatnaşmagynda ýylyň ahyryna çenli Netflix-de çykar. Şeýle hem häzirki wagtda onuň baş keşbi janlandyrmagynda "Baş gahryman" filminiň dowamynyň üstünde işlenilýär.