Hytaý Güni öwrenmek üçin hemra uçurar

Hytaý Güni öwrenmek üçin hemra uçurar

Ýakynda Hytaýda geçirilen awiasion-kosmiki serginiň dowamynda ýurduň Güni öwrenmek üçin ýörite hemra uçurmaga taýynlanýandygy mälim edildi hem-de enjamyň modeli görkezildi. Bu barada ryb.ru habar berdi.

Hünärmenleriň pikiriçe, bu taslama başlanandan soň Hytaýyň aerokosmiki pudagy düýpgöter täze ösüş tapgyryna gadam basar. Enjam Günüň suratlaryny H-alfa spektrinden almaga mümkinçilik berer diýlip bellenilýär.

Onuň netijesinde alymlar Günde şöhle saçma mahaly bolup geçýän hadysalar barada täze maglumatlary ýygnap biljekdiklerine umyt edýärler. Olar ýanýan massanyň hereket tizligini, temperaturany we beýleki parametrlerini ölçärler. Mundan ozal bolsa Hytaýyň 200 MWt kuwwatly termo ýadro reaktoryny işe girizmek isleýändigi mälim bolupdy.