Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda BAE-niň energetika ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda BAE-niň energetika ministri bilen duşuşdy

9-njy oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň milli gününiň açylyş dabarasy geçirildi. Iş saparynyň çäginde Türkmenistanyň Prezidenti Şeýh Maktum adyndaky Halkara howa menzilinde Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika ministri Suhail Mohamed Al Mazrui bilen duşuşyk geçirdi.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň ýokary derejesini bellemek bilen, taraplar iki ýurduň energetika, gazhimiýa we özara gatnaşyklaryň geljegi uly bolan beýleki ugurlary boýunça hyzmatdaşlygynyň aýratyn netijeliligini beýan etdiler.

Şeýle-de Türkmenistanyň we BAE-niň bu ulgamlardaky ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň üstünlikli amala aşyrylýandygy nygtaldy.