Berdimuhamedow Günüň dogýan ýurdunyň täze Premýer-ministrini gutlady

Berdimuhamedow Günüň dogýan ýurdunyň täze Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kisida Fumio Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanylmagy mynasybetli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Döwlet Baştutany Gutlagynda Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça ýola goýlan hyzmatdaşlyga ýokary baha berýändigini belläp, strategik häsiýete eýe bolan türkmen-ýapon gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek üçin bilelikde tagalla ediljekdigine berk ynam bildirdi.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Ýaponiýanyň Parlamentiniň 4-nji oktýabrda Kisida Fumiony täze Premýer-ministr hökmünde saýlamagy bilen, ol ýurduň taryhynda 100-nji Premýer-ministr boldy. Kisida Fumio ýurtda hereket edýän Liberal-demokratik partiýanyň başlygy we Ýaponiýanyň ozalky daşary işler ministridir.