Fumio Kisida resmi taýdan Ýaponiýanyň premýer-ministri boldy

Fumio Kisida resmi taýdan Ýaponiýanyň premýer-ministri boldy

Ýaponiýanyň aşaky palatasy sesleriň köplügi bilen Ýaponiýanyň häkimlik edýän Liberal-demokratik partiýasynyň ýolbaşçysy Fumio Kisidany ýurduň ýüzünji premýer-ministri wezipesine saýlady diýip, TASS ses berişligiň görkezilişine salgylanyp habar berdi. Öň, jenap Kisida DIM-niň ýolbaşçysy wezipesini eýeleýärdi.

Ýaponiýada premýer-ministr partiýalar tarapyndan hödürlenen kandidatlaryň sesleriniň köplügi bilen saýlanylýar. Her bir partiýa dalaşgär hödürleýär. Deputatlaryň ýarysyndan köpüsi LDP girýär.

Ýaponiýanyň ýokarky palatasynda hem sesleriň aglabasy häkimlik edýän LDP berildi. Şol bir wagtda, ýokarky palatada başga bir dalaşgär ýeňiş gazanaýan halatynda-da, premýer wezipesini aşaky palatanyň tassyklan dalaşgäri eýelärdi.

Şu gün, 4-nji oktýabrda Ministrler kabinetiniň täze düzümi yglan ediler. Ministr wezipesine dalaşgärler Kisida tarapyndan ýekşenbe güni kesgitlenilipdi. Hökümetiň 20 agzasynyň 13-si ilkinji gezek ministr bolarlar. Aşaky palata ygtyýarlyk möhletleriniň gutarandygy sebäpli ýatyrylar.

Öň, TmCars.info Ýaponiýanyň premýer-ministri Ýosihide Suganyň hökümetiniň doly düzümde ýatyrylandygyny habar beripdi.