Türkmen Lideri: Garaşsyzlyk ýyllarynda milli ykdysadyýetde täze ugur — elektron senagat döredi

Türkmen Lideri: Garaşsyzlyk ýyllarynda milli ykdysadyýetde täze ugur — elektron senagat döredi

«Biz milli ykdysadyýetimiziň täze, depginli ösýän ugruna öwrülen elektron senagaty döredýäris» diýip, Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde eden maksatnamalaýyn çykyşynda türkmen Lideri häzirki döwrüň täze garaýyşlarydyr innowasion önümçilikleri döretmegi talap edýändigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, ýurdumyzda ýokary tehnologiýalara we düýpli nazary ylymlara esaslanýan sanly ykdysadyýeti döretmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Biz milli ykdysadyýetimiziň täze, depginli ösýän ugruna öwrülen elektron senagaty döredýäris.

Häzirki döwürde ýurdumyzda smart-telewizorlar, noutbuklar, planşetler, monobloklar, sensorly ekrany bolan kompýuterler, çek-printerler, skanerler we beýleki görnüşdäki elektron önümler öndürilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti: «Bu ugurda biz ylmy-barlag edaralary we ýokary okuw mekdepleriniň ylmy merkezleri, elektron aragatnaşygyň önümçilik kärhanalary bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyny geljekki ösüşiň esasy şertlerinden biri hasaplaýarys. Senagat we awtomobil elektronikasyny, lukmançylyk hem-de kompýuter tehnikasyny, elektron we beýleki harytlary öndürmek, şeýle hem täze kärhanalary döretmek zerur diýip pikir edýäris» diýip belledi.