Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesi başlady

Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesi başlady

Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesi açyldy. Bu ýyl ol garyşyk tertipde geçiriler: oňa wekiller ýüzbe-ýüz görnüşde hem-de wideoaragatnaşyk arkaly gaýybana gatnaşarlar.

Duşuşygyň esasy mowzuklary koronawirusa, howanyň üýtgemegine garşy göreş, şeýle hem Owganystandaky ýagdaý bolar. Duşuşyga gatnaşmak üçin dünýäniň ýetmişden gowrak liderleri we hökümet baştutanlary ýygnanarlar. Şunuň bilen baglylykda, Nýu-Ýorkda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi, BMG-niň baş edarasynyň töwereklerinde hereket togtadyldy.

Antoniu Guterriş eýýäm Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden bilen duşuşdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesi 27-nji sentýabrda tamamlanar.