UFC Pýotr Ýan bilen Aljameýn Sterlingiň täzeden söweşjekdigini habar berdi

UFC Pýotr Ýan bilen Aljameýn Sterlingiň täzeden söweşjekdigini habar berdi

UFC-niň metbugat gullugy ýeňil agram derejesinde russiýaly söweşiji Pýotr Ýanyň promuşeniň çempiony Aljameýn Sterling bilen gaýtadan söweşjek senesini resmi taýdan yglan etdi. Bu barada eurostavka.ru habar berdi.

Habar berilmegine görä, Pýotr Ýan bilen Aljameýn Sterlingiň arasyndaky täze söweş 29-30-njy oktýabr aralygynda Abu-Dabidäki UFC 267 ýaryşynyň çäginde geçiriler. Şeýle hem bu ýaryşda promouşeniň çempiony Ýan Blahowiç bilen Glower Teýşeýronyň arasynda ýene bir çempionlyk tituly ugrundaky söweş bolar.

Ýatlap geçsek, Pýotr Ýan 2021-nji ýylyň 7-nji martynda gadagan edilen dyz bilen urgusy sebäpli diskwalifikasiýa edilip, Sterlingden ýeňlipdi. Häzirki wagtda Ýanyň hasabynda 15 ýeňiş bilen iki ýeňliş bar.