N.Nazarbaýew Täjigistany, Özbegistany we Türkmenistany Ýewraziýa Ykdysady Birleşigine goşulmaga çagyrdy

N.Nazarbaýew Täjigistany, Özbegistany we Türkmenistany Ýewraziýa Ykdysady Birleşigine goşulmaga çagyrdy

19-njy awgustda Gazagystanyň Nur-Sultan şäherinde ýurduň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýew bilen Russiýa Federasiýasynyň Premýer-ministri Mihail Mişustiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamynda Ýewraziýa Ykdysady Birleşiginiň agzalarynyň sanyny köpeltmek bilen bagly meselä hem garaldy. Hususan-da, Nursultan Nazarbaýew Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň bu guramanyň düzümine girmeginiň tarapdarydygyny aýtdy. Bu barada ria.ru saýty habar berýär.

Gazagystanyň ilkinji Prezidenti: «Bu guramanyň hormatly başlygy hökmünde men wakalara syn edýärin, bize guramany berkitmek zerur. Biziň goňşularymyz — Özbegistan we Täjigistan hem bu ýerde bolmaly, ýene-de Türkmenistan bilen hem işleşmek gerek» diýmek bilen, bu ugurda anyk çäreleriň görülmelidigini nygtady.

Mälim bolşy ýaly, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri hereket edýän Ýewraziýa Ykdysady Birleşigi sebitleýin ykdysady integrasiýanyň halkara guramasy bolup, ol Gümrük Birleşiginiň we Ýeke-täk ykdysady giňişligiň binýadynda döredildi. Russiýa, Ermenistan, Belarus, Gazagystan we Gyrgyzystan bu guramanyň agzalary, Moldowa, Özbegistan we Kuba bolsa onda synçy derejesine eýedir.