Türkmen Lideri türk kärdeşine weýrançylykly suw joşgunlary sebäpli gynanç bildirdi

Türkmen Lideri türk kärdeşine weýrançylykly suw joşgunlary sebäpli gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň Sinop, Kastamanu we Bartyn welaýatlarynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren suw joşgunlary zerarly gynanç hatlaryny iberdi.

TDH agentliginiň habarynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.

Türkiýäniň demirgazygynda bolup geçen suw joşgunlary netijesinde azyndan 58 adam aradan çykdy. Bu barada ýekşenbe güni Türkiýäniň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça hökümet müdirligi habar berdi. 

11-nji awgustda güýçli ýagyş zerarly Türkiýäniň demirgazyk welaýatlaryna suw joşgunlary geldi. Ýaşaýyş jaýlaryna, awtoulaglara, infrastrukturalara weýrançylyklar ýetirildi.