Türkmen, azerbaýjan we türk Liderleriniň sammiti yza süýşürildi

Türkmen, azerbaýjan we türk Liderleriniň sammiti yza süýşürildi

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň awgustyna meýilleşdirilen sammiti Türkiýedäki tokaý ýangynlary zerarly ýüze çykan çylşyrymly ýagdaý sebäpli yza süýşürildi. Sammiti yza süýşürmek barada şu gün Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde maslahatlaşdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Habarda bellenilişi ýaly, «Türkmen döwletiniň Baştutany türk Lideriniň teklibini düşünmek bilen kabul edip, şu agyr pursatda aradan çykanlaryň maşgalalaryna, garyndaşlaryna we ýakynlaryna halkyň, Hökümetiň we öz adyndan çuňňur duýgudaşlygyny bildirip, ejir çekenlere tiz gutulmagyny arzuw etdi».