Gruziýa şu ýylyň 4 aýynda Türkmenistana 1,7 mln dollarlyk oba hojalyk önümini eksport etdi

Gruziýa şu ýylyň 4 aýynda Türkmenistana 1,7 mln dollarlyk oba hojalyk önümini eksport etdi

Gruziýa 2021-nji ýylyň ýanwar – aprel aýlarynda Türkmenistana 1,7 mln dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi. Bu barada Gruziýanyň oba hojalyk ministrligine salgylanyp, Trend habar berýär.

Edaranyň maglumatlaryna görä, bellenilen döwürde Türkmenistan Gruziýa 411 müň dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi.
Ýanwar – aprel aýlarynda Gruziýa Türkmenistana, esasan, soýa şiresini, doňdurylan eti, guş etini we ýeralmany eksport etdi.
Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan Gruziýa guş etini, doňdurylan eti we çörek önümlerini eksport etdi.