Hytaýly agyr atletikaçy Şi Çžiýun dünýä rekordy bilen Olimpiýa oýunlarynda ýeňiji boldy

Hytaýly agyr atletikaçy Şi Çžiýun dünýä rekordy bilen Olimpiýa oýunlarynda ýeňiji boldy

Hytaýly Şi Çžiýun Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 73 kg çenli agram kategoriýasynda agyr atletika boýunça ýaryşda ýeňiji boldy. Silterläp götermekde hytaýly türgen 166 kg agramy, itekläp götermekde 198 kg, jemi 364 kg agramy göterdi. Ahyrky netije täze dünýä rekordy boldy, mundan öňki üstünlik hem (363 kg) Şi Çžiýuna degişlidi. Onuň hasabynda silterläp götermekde (169) we itekläp götermekde (198) hem dünýä rekordlary bar.

Kümüş baýraga wenesuelaly Hulio Maýor (346; 156+190), üçünji orna Indoneziýadan Rahmat Abdulla (342; 152+190) mynasyp boldy.
Şi Çžiýun 27 ýaşynda, ol 69 kg çenli agram kategoriýasynda 2016-njy ýyldaky Oýunlaryň ýeňijisidir. Şeýle-de, onuň hasabynda dünýä çempionatlarynda üç ýeňşi bar.