Xiaomi dünýäniň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçip, ikinji orna çykdy

Xiaomi dünýäniň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçip, ikinji orna çykdy

Hytaýyň Xiaomi brendi dünýäniň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçip, ilkinji gezek ikinji orny eýeledi diýlip, Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatynda aýdylýar. Bu barada TASS habar berýär.

Onuň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ikinji çärýeginiň jemi boýunça Xiaomi-niň bazardaky paýy üpjünçiligiň 83% artmagy bilen 17%-e çenli ýokarlandy. Bu döwürde Apple kompaniýasynyň paýy 14% bolup, önümleriniň üpjünçiligi bary-ýogy 1% ýokarlandy.
Bu sanawda birinji orny bazaryň 19%-ne eýeçilik edýän Günorta Koreýanyň Samsung ägirdi eýeledi (üpjünçiligiň ösüşi 15%). Liderleriň bäşligine Hytaýyň Vivo we Oppo brendleri hem girdi, olaryň bazardaky paýy 10% (ösüş 28% we 27%).

“Samsung we Apple bilen deňeşdirilende, Xiaomi smartfonlarynyň ortaça bahasy, degişlilikde, takmynan, 40% we 75% arzan” – diýip, Canalys-yň hünärmeni Ben Stenton belleýär.

Şunuň esasynda Xiaomi-niň paýnamalary Gonkongyň gazna biržasynda irdenki söwdanyň dowamynda her paýnama üçin 4,82%, ýagny 28,25 Gonkong dollaryna ($3,64) çenli gymmatlady.
Bu ýokary tehnologiýaly korporasiýa 2010-njy ýylyň aprel aýynda esaslandyryldy, onuň ştab-kwartirasy Pekinde ýerleşýär. Geçen ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda onuň bazar kapitallaşdyrmasy ilkinji gezek 100 mlrd dollardan geçdi.