Ummany plastik galyndylardan arassalamak üçin robot döredildi

Ummany plastik galyndylardan arassalamak üçin robot döredildi

Oýun elektronikalaryny öndürmek bilen meşgullanýan "Razer" kompaniýasy ummanlary plastik galyndylardan arassalamak üçin niýetlenen robot döretdi. Bu barada cursorinfo.co.il habar berdi.

"Razer" kompaniýasy "ClearBot" bilen bilelikde ummanlary plastiklerden arassalaýan robot çykarmagy meýilleşdirýärler. Robot bütinleý awtonom görnüşde işlär diýip, çeşme nygtaýar. Munuň üçin ol özbaşdak öwrenmäge mümkinçilik berýän emeli intellekt tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Robot özünden iki metr uzaklykdaky plastik galyndylary kesgitläp bilýär. Suwdaky duz hem, güýçli tolkunlar hem onuň işine bökdençlik döretmez. Özi-de, enjam Gün şöhlesiniň hasabyna energiýa bilen üpjün ediler. Şeýle hem robotyň bir iş siklinde 250 kilograma çenli plastmassa ýygnajakdygy aýdylýar. 
Hünärmenleriň bellemegine görä, dünýä ummanlaryna her ýyl 11 million tonna plastik galyndylary zyňylýar. Bu işiň netijesinde kompaniýa geljekki nesiller üçin dünýäni has howpsuz etmäge çalyşýandygyny nygtaýar.