Aşgabatda ýokary derejede türkmen-gyrgyz gepleşikleri geçirildi

Aşgabatda ýokary derejede türkmen-gyrgyz gepleşikleri geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarowyň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Duşuşyk iki ýurduň hökümet wekiliýetleriniň gatnaşmagynda geçirildi.

Gün tertibine söwda, ykdysady, ýangyç-energetika we beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlyk, şeýle hem ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygy ösdürmek meselesi girdi.
Iki döwletiň ýolbaşçylary söwda, energetika, ulag we agrosenagat toplumy ýaly döwletara hyzmatdaşlygynyň bar bolan mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
Gepleşikleriň dowamynda Japarow türkmen işewürlerini Gyrgyzystanda maýa goýum taslamalaryna gatnaşmaga çagyrdy. Onuň pikiriçe, ýeňil senagatda hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar, bu ýerde "türkmen dokma önümleriniň hili Gyrgyzystanyň egin-eşik senagatynyň mümkinçilikleri bilen birleşdirilip bilner".
Sadyr Japarow Gurbanguly Berdimuhamedowy Gyrgyzystana resmi sapar bilen çagyrdy.