27-28-nji iýunda Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar

27-28-nji iýunda Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar

27-28-nji iýunda Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow Türkmenistana resmi iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Sputnik agentligi Gyrgyzystanyň Prezidentiniň metbugat gullugyna salgylanyp habar berdi.

Iş saparynyň çäginde Sadyr Japarow bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda ikitaraplaýyn gepleşikler geçiriler.
Şeýle-de iki ýurduň ýolbaşçylarynyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, sebit we halkara guramalarynyň çäginde özara gatnaşyklaryň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşjakdygy habarda bellenilýär.
Bellenilişi ýaly, 28-29-njy iýunda Gyrgyzystanyň Prezidentiniň Täjigistana resmi iş sapary meýilleşdirilýär. Saparyň dowamynda Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen dürli ugurlarda ikitaraplaýyn gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýar.
Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Ulugbek Maripow gyrgyz parlamentiniň geçen penşenbe güni geçiren duşuşygynda Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarowyň Türkmenistana amala aşyrjak iş saparynyň dowamynda türkmen tebigy gazyny import etmek meselesini ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýandygyny nygtady.