Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana iş saparynda gaz meselesini maslahatlaşar

Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana iş saparynda gaz meselesini maslahatlaşar

Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bişkek ýylylyk elektrik bekedine gaz ibermek meselelerini maslahatlaşar. Bu barada 17-nji iýunda Respublikanyň parlamentinde premýer-ministr Ulukbek Maripow belledi diýip, Kaktus.media habar berýär.

Onuň aýtmagyna görä, bu mesele Japarowyň Türkmenistana saparynyň barşynda maslahatlaşylar. Premýer-ministr saparyň wagty barada aýtmady.

«Prezident bu ýurda iş saparyny amala aşyrar. Saparyň barşynda energetiki meselelere garalar: elektroenergiýa, gaz... Häzirlikçe Bişkek ýylylyk elektrik bekediniň gaz üpjünçilik meselesi açyk» — diýip Maripow belledi.

AKIpress agentliginiň bellemegine görä, gepleşikleriň barşynda Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahasy maslahatlaşylar.

«Bu gaz geçiriji gurulmaly, bu halk üçin zerur. Ol bähbitli bolar» - neşir Sadyr Japarowyň geçen ýylyň 12-nji noýabrynda metbugat maslahatynda eden çykyşyndan sözlerini getirýär.

Ýanwar aýynda gyrgyz häkimiýetiniň tabşyrygy boýunça Bişkek ÝEB-ni kömürden gaza geçirmek meselesi işlenip başlandy. Premýer-ministriň wezipesini ýerine ýetiriji Artýom Nowikowyň bellemegine görä, eger-de, Hökümet «Gazprom» kompaniýasy bilen ylalaşsa, onda ÝYB gaz bilen işlemäge geçiriler.