Serdar Berdimuhamedow RF-niň Aşgabatdaky ilçihanasynda geçirilen dabara gatnaşdy

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Aşgabatdaky ilçihanasynda geçirilen dabara gatnaşdy

12-nji iýunda RF-niň Aşgabatdaky ilçihanasynda Russiýanyň güni mynasybetli dabaraly kabul edişlik geçirildi. Bu barada ilçihananyň resmi saýty habar berýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow dabara hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.
Saýtyň habar bermegine görä, Russiýanyň güni mynasybetli ýurdumyzda birnäçe çäreler geçirildi. Hususan-da, A.S.Puşkin adyndaky rus-türkmen mekdebiniň 10-njy synp okuwçylarynyň arasynda bäsleşik; Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisiniň ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen brifingi; Russiýanyň ilçihanasynyň bilim, ylym we medeniýet bölümi tarapyndan guralan Türkmenistanyň halk artisti G.Neýmarkyň ýolbaşçylygyndaky «Mukam» skripkaçylar toparynyň konserti geçirildi.